ผู้จัดทำ >>> นายยุทธนา ปรังประโคน  ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม  

วิดีโอสื่อการสอน

เรื่อง อัตราส่วนของจำนวนหลาย ๆ จำนวน